Register Project Neocalvinisme

Alting, Hendrik (1583-1644)

Bio

Duits/Nederlands gereformeerd theoloog, zoon van Menso. Studeerde te Herborn. Hoogleeraar te Heidelberg (1613-1622) en te Groningen (1627-1644). Namens de Gereformeerde Kerken in de Palts afgevaardigde op de Synode van Dordrecht 1618-1619. Zijn onderwijs sloot nauw aan bij de bijbelse gegevens. Vgl. over hem BLGNP II,22-24.

Werk

  • Oratio inauguralis de methodo loc. comm. Heidelb. 1613
  • Henrici Alting S. Theol. Doct. & Profess. Theologia elenctica nova, sive Systema elencticum in inclyta Academia Groningae & Omlandiae publicis praelectionibus propositum, Amstelodami, apud Joannem Janssonium . . ., 1654

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001