Register Project Neocalvinisme

Adler, Felix (1851-1933)

Bio

Duits/Amerikaans taalgeleerde en ethicus, van Joodse afkomst.

Werk

  • Die ethischen Gesellschaften, Berlin (Dümmler) 1892
  • Die ethische Bewegung in Deutschland. Vorbereitende Mittheilungen einses Kreises gleichgesinnter Männer und Frauen zu Berlin, Berlin (Dümmler) 1892

Christelijke Encyclopaedie1 VI,7

I. Felix Adler, hoogleeraar in de ethiek te New-York, die in de laatste helft der vorige eeuw den stoot gaf aan de z.g. zedelijkheid-zonder-godsdienst-beweging. Het eerst vond hij gehoor onder de Duitsche immigranten in Amerika („Ethische Kultur”), daarna in breeder kring onder de Amerikanen („ethical culture”). Daarna sloeg de beweging over naar Europa, waar Adler zelf in Berlijn de organisatie ter hand nam. (Eenige jaartallen: 1860: „Bund der Radikalen” in Amerika; zelfde jaar: „American secular Union” en „Gesellschaft für ethische Kultur”. In 1887 federatieve bond: „Union of the Societies for Christian culture”. Doel: verheffing van het zedelijk leven; buiten verband met eenige religie. 1891: cursus in „toegepaste ethiek”. 1892: Adler in Berlijn. Oprichting „Deutsche Gesellschaft für ethische Kultur”, 1896 in Zurich: „Internationale Ethische Bund”. 1893: Frankrijk: „Union pour l’action morale”.)

Prof. Dr J. Waterink.


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001