Register Project Neocalvinisme

Aalders, Johannes Christiaan (1881-1966)

Bio

Nederlands gereformeerd predikant; diende na zijn studie aan de Vrije Universiteit ’s-Gravenmoer (1907), Beetgum (1909), Bunschoten (1917), Batavia (1918) en Schoonhoven (1925-26). 18 oktober 1926 legde hij zijn bediening neer en ging over naar de Geref. Kerken in Hersteld Verband, waar hij predikant werd te Amsterdam-Centrum (1927) en Enschede (1931-1936).

20 maart 1936 ging hij over naar de Nederlands Hervormde Kerk, werd hulpprediker te Haarlem (1937) en evangelisatiepredikant te Amsterdam (1938-1946); na zijn emeritaat was hij nog ziekenhuispredikant te Den Haag. Vgl. over hem De Haas IV,11; BLGNP II,10.

Werk


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001