Register Project Neocalvinisme

Aalders, Gerhard Charles (1880-1961)

Bio

Nederlands gereformeerd predikant en theoloog. Studeerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar hij 27 januari 1911 promoveerde op De valsche profetie in IsraŽl (Wageningen, Waga, 1911). Gereformeerd predikant te Tzummarum (1903) en Ermelo (1911).

1 mei 1920 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de Vrije Universiteit voor Exegese en Canoniek van het Oude Testament en ambtelijke vakken; hij behield de oudtestamentica tot aan zijn emeritaat in 1950. Vgl. over hem De Haas IV,9-11; BLGNP III,11-13.

Werk


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001