Secundaire literatuur

Abraham Kuyper

 • Theodorus Lambertus Haitjema (1888-1972), ‘Abraham Kuyper und die Theologie des holländischen Neucalvinismus’, Zwischen den Zeiten 9 (1931) 4,331-354
 • Anthonie Gerrit Honig (1864-1940), ‘Prof. Dr. A. Kuyper’, Almanak van het Studentencorps „Fides Quaerit Intellectum” voor het jaar 1921, Kampen (Ph. Zalsman) 1920, 109-114
 • Herman Bavinck

 • Cornelis Augustijn, ‘Bavinck ter Vergadering van Moderne Theologen 1912’, In rapport met de tijd. 100 jaar theologie aan de Vrije Universiteit 1880-1980, Kampen (Kok) 1980, 88-110
 • Jan Veenhof (1934-), ‘De verhouding van het Oude Testament en het Nieuwe Testament volgens Herman Bavinck’, In rapport met de tijd. 100 jaar theologie aan de Vrije Universiteit 1880-1980, Kampen (Kok) 1980, 198-235
 • Klaas Schilder

 • Koert van Bekkum (1970-), ‘De gereformeerde theologie van Klaas Schilder’, Radix 23 (1997) 3,123-166 (september 1997)
 • Erik Alexander de Boer (1957-), Paradox en Perspicuïtas, ongepubliceerde doctoraalscriptie, Kampen 1982
 • Erik Alexander de Boer (1957-), ‘Professor Schilders atelier. Zijn colleges, dictaten en studenten’, Almanak van het corpus studiororum in academia campensi „Fides Quadrat Intellectum” 1990, [Kampen], z.j., 148-176
 • Dirk Jacobus Couvée (1889-1978), ‘Wat is er eigenlijk gebeurd?’, De Bazuin 103 (1960) 12 (18 maart 1960)
 • Jan Dirk Boerkoel (1889-1973), artikelenserie in De Bazuin 1960-61.
 • Sander Griffioen (1941-), ‘De cultuurfilosofie in De openbaring van Johannes en het sociale leven, in: J. de Bruijn / G. Harinck (red.) Geen duimbreed! Facetten van leven en werk van Prof. dr. K. Schilder 1890-1952, Baarn (Ten Have) 1990, 39-47
 • Jacob Kamphuis (1921-), ‘Critische sympathie (over den dogmatischen arbeid van dr K. Schilder)’, Almanak van het Corpus Studiosorum in Academia Campensi „Fides Quadrat Intellectum” 1953, Kampen (Ph. Zalsman) [1953], 73-108
 • Johannes Maarten van Minnen (1913-), ‘Licht in den rook — de theologie van Prof. Dr. K. Schilder’, Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 86e jaargang (1986) 2,80-100 (mei 1986)
 • Cornelis Trimp (1926-), ‘Belijnde bevinding’, in: Jochem Douma e.a., K. Schilder. Aspecten van zijn werk, Barneveld (Uitgeverij De Vuurbaak) 1990, 147-168
 • Jan Veenhof (1934-), ‘Medewerkers van God. K. Schilder over plaats en taak van de mens in het handelen van God’, Achter den tijd. Opstellen aangeboden aan Dr. G. Puchinger t.g.v. zijn 65e verjaardag, Haarlem (Aca-Media) 1986, 139-154
 • Anderen

 • Jan Dirk Boerkoel (1889-1973), ‘In memoriam Professor Dr A.G. Honig’, Almanak van het Studentencorps „Fides Quaerit Intellectum” 1941 (49e jaargang), Kampen (Ph. Zalsman) [1941], 52-64
 • Jan Bosch (1876-1957), Man van conflict — tóch van eenheid. Enkele grepen uit het leven en den arbeid van Prof. L. Lindeboom, Groningen (Erven A. de Jager) 1947
 • Harm Jan Jager (1900-1988), ‘Prof. L. Lindeboom. Hoogleraar aan de Theologische School te Kampen van 1883-1917’, in: Tot de prediking van het Woord des geloofs. Opstellen ter gelegenheid van de herdenking van de oprichting der Theologische School A.D. 1854 te Kampen, Kampen (Comité van uitgave, Broederweg 15) [1955], 136-149
 • Hermanus Knoop (1891-1974), ‘Nu de avond is gekomen . . . . Over Prof. Dr A.G. Honig bij zijn aftreden’, Almanak van het Studentencorps „Fides Quaerit Intellectum” 1934 (42e jaargang), Kampen (Ph. Zalsman) [1934], 153-157
 • Antonius Margarites Lindeboom (1911-), ‘Bibliografie van Professor L. Lindeboom’, Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 39 (1938) 458-465; 40 (1939) 180-186; 475
 • Cornelis Trimp (1926-), ‘Honderd jaar kritiek te Kampen’, Almanak van het Corpus Studiosorum in Academia Campensi „Fides Quadrat Intellectum” 1961-1963, Amsterdam (Drukkerij Jacob van Kampen) [1963], 196-222
 • Cornelis Veenhof (1902-1983)

 • deze pagina hoort in frames, klik hier

  © Appendix Vaginix Productions 2000