Theodorus Lambertus Haitjema (1888-1972)

Artikelen en essays

Nieuwe Theologische StudiŽn

‘Paradoxaal, maar niet anti-intellectualistisch’, Nieuwe Theologische StudiŽn 7 (1924) 129-143

‘Het paradoxale gezichtspunt en de norm der waarheid’, Nieuwe Theologische StudiŽn 7 (1924) 266-273

‘Tijd en eeuwigheid (in verband met een der jongste aanvallen op de „dialectische” theologie)’, Nieuwe Theologische StudiŽn 10 (1927) 180-192

‘Philosophie van ’t „alsof” en theologie van ’t „nochtans”’, Nieuwe Theologische StudiŽn 10 (1927) 257-269

‘Kerk en Staat’, Nieuwe Theologische StudiŽn 11 (1928) 235-243

‘Bedenkelijke Calvijn-interpretatie’, Nieuwe Theologische StudiŽn 13 (1930) 105-118

‘Openbaring en cultuur als zuiver-theologisch probleem’, Nieuwe Theologische StudiŽn 16 (1933) 37-53

Onder Eigen Vaandel

‘Ter Inleiding’, Onder Eigen Vaandel 1 (1926) 1,5-10 (met A.B. te Winkel)

‘Gezag en Predikambt’, Onder Eigen Vaandel 1 (1926) 1,11-19

‘Karl Barth als Openbarings-getuige’, Onder Eigen Vaandel 1 (1926) 1,52-73

‘De Theologie van Karl Barth’, Onder Eigen Vaandel 1 (1926) 2,123-150

‘Karl Barth als kind van zijn tijd’, Onder Eigen Vaandel 1 (1926) 2,151-175

‘De Asser Synode en het Schriftgezag’, Onder Eigen Vaandel 1 (1926) 4,279-303

‘Christelijke wetenschap’, Onder Eigen Vaandel 2 (1927) 2,112-136

‘Persoonlijk geloof en Kerk’, Onder Eigen Vaandel 2 (1927) 3,194-211

‘Plaatselijke en algemeene Kerk’, Onder Eigen Vaandel 2 (1927) 3,232-252

‘De veiligheid des geloofs’, Onder Eigen Vaandel 2 (1927) 4,265-270

‘De „klaarblijkelijkheid” der Openbaring’, Onder Eigen Vaandel 3 (1928) 1,49-57

‘De theologie van Gustaf Aulťn’, Onder Eigen Vaandel 3 (1928) 2,111-127

‘De Hartog contra Barth, gnosis of pistis’, Onder Eigen Vaandel 3 (1928) 3,216-240

‘Natuur en schriftuur; geloof en wedergeboorte’, Onder Eigen Vaandel 4 (1929) 1,61-69

‘Geschiedenis en geloof’, Onder Eigen Vaandel 4 (1929) 2,136-158

‘Naschrift’, Onder Eigen Vaandel 4 (1929) 2,171-172

‘De leer van het Heilig Avondmaal’, Onder Eigen Vaandel 4 (1929) 4,286-305

‘Zestig jaren Nederlandsche Theologie’, Onder Eigen Vaandel 6 (1931) 1,31-44

‘De Pinksterbedeeling als bedeeling des Woords’, Onder Eigen Vaandel 6 (1931) 3,169-175

‘Evangelische Katholiciteit?’, Onder Eigen Vaandel 6 (1931) 4,290-308

‘Het Woord Gods en de Bijbel’, Onder Eigen Vaandel 8 (1933) 3,183-212

‘Noot van de Redactie’, Onder Eigen Vaandel 8 (1933) 3,243-244

‘De Afscheiding van 1834 en ons kerkelijk vraagstuk’, Onder Eigen Vaandel 9 (1934) 2,154-171

Onze Eeuw

‘De cultuur-waardeering van het Nieuw-Calvinisme’, Onze Eeuw 19 (1919) IV,83-108

Op den Uitkijk

‘Zwervers zonder Vaderland’ I-II, Op den Uitkijk 1 (1924-1925) 4,110-112; 5,139-140 (15 november – 6 december 1924)

Stemmen voor Waarheid en Vrede

‘Het Schriftprobleem in de Theologie des Woords’, Stemmen voor Waarheid en Vrede 62 (1925) 647-674

Theologische Aufsštze Karl Barth zum 50. Geburtstag

‘Der Kampf des hollšndischen Neu-Calvinismus gegen die dialektische Theologie’, Theologische Aufsštze Karl Barth zum 50. Geburtstag, MŁnchen (Chr. Kaiser) 1936, 571-589

Vox Theologica

‘De Gereformeerde Theologie in Nederland’, Vox Theologica 3 (1931) 3,69-77

Zwischen den Zeiten

‘Abraham Kuyper und die Theologie des hollšndischen Neucalvinismus’, Zwischen den Zeiten 9 (1931) 4,331-354deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001