Wie was Klaas Schilder?

Klaas Schilder werd 19 december 1890 geboren te Kampen, in het gezin van een sigarenmaker. De omstandigheden waren eenvoudig, zelfs armoedig na het vroege overlijden van zijn vader (1896).

Door ondersteuning van anderen kon Klaas naar het Gereformeerd Gymnasium in Kampen. Van 1909 tot 1914 was hij theologisch student aan de Theologische School van de Gereformeerde Kerken in Kampen. In 1914 huwde hij Anna Johanna Walter (1881-1977).

Schilder was achtereenvolgens predikant in de Gereformeerde Kerken van Ambt-Vollenhove (1914), Vlaardingen (1916), Gorinchem (1919), Delft (1922), Oegstgeest (1925) en Rotterdam-Delfshaven (1928-1933). In Rotterdam kreeg hij een aantal keren studieverlof. Dat gebruikte hij om in Erlangen te promoveren in de filosofie.

In 1933 werd hij benoemd tot hoogleraar in de dogmatiek en aanverwante vakken aan de Theologische School in Kampen. In de kerkelijke strijd die uitliep op de Vrijmaking werd hij in 1944 afgezet als hoogleraar en predikant. Nadien was hij hoogleraar aan de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) te Kampen. Hij overleed 23 maart 1952.

Schilder had grote journalistieke gaven. Vanaf 1920 trok hij daarmee de aandacht in de Gereformeerde pers. Vanaf 1925 tot aan zijn overlijden was hij (hoofd)redacteur van het kerkelijk weekblad De Reformatie. Zijn journalistieke output is immens geweest.


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000