Van de Boekentafel

Gereformeerde Kerkbode. Officiëel Orgaan van de Gereformeerde Kerken der Classis Gorinchem

9e jaargang, onder redactie van S.O. Los, M.A. van Pernis en K. Schilder
Gorinchem (Mij. tot Expl. van Antirev. Bladen in de Alblasserwaard, de Vijfheerenlanden en Omgeving) 1921v
17 (geen paginering) (13 mei 1922)

aR. van Mazijk, Schriftuurlijke Verbondsbeschouwing. J.P. Unger, Rotterdam.


Het spijt ons, dat we den titel een vergissing moeten noemen. De beschouwing van den schrijver is volstrekt niet „schriftuurlijk”. Zijn exegese is zwak; zijn inzicht in den voortgang der openbaring en het daarmee samenhangend onderscheid tusschen de verschillende „bedeelingen” in het genadeverbond zeer onvoldoende en dus zijn conclusies onjuist. Niet alleen de nieuwere schrijvers over het genadeverbond, maar ook de goede oude schrijvers heeft dit boekje tegen zich en over de hier verdedigde opvatting heeft de kerk, blijkens haar historie reeds meer dan eens uitspraak gedaan. Het is jammer, dat een dergelijk boekje gedrukt is, want de schrijver bedoelt het misschien niet kwaad. Alleen schoten zijn krachten bij de behandeling van dit onderwerp te kort; en men had toch mogen eischen, dat iemand, die twee opvattingen wil verzoenen, toch eerst beide grondig had bestudeerd en zuiver weergegeven. Zelfs dit laatste bleef uit. Dit boekje kan wel verwarring stichten; niet wegnemen.


K. S.
Ons Arsenaal, 3e serie. De Remonstrantsche Broederschap door Dr. H. Kaajan te Utrecht. Zutphen, J.B. v.d. Brink & Co., 1921.


Een aardige brochure, vooral historisch opgezet en duidelijk in de voorstelling. Critiek werd niet al te veel gegeven, maar is ook niet in de eerste plaats noodig, zelfs niet altijd in een brochure, die een „arsenaal” moet vullen. De ontwikkeling van de Remonstrantsche beweging wordt hier kort en duidelijk geteekend, ook tot in haar tegenwoordige bestaansvorm toe. Met deze brochure is de 3e reeks (10 nummers) voltooid. Uit goede bron vernemen wij, dat het niet de schuld van de uitgevers is, dat de beloofde brochure van Ds. K. Schilder van Gorinchem over Vrijmetselarij is uitgebleven en door ’n andere vervangen. Naar verluidt, had de schrijver het te druk. De uitgevers beloven nu dit onderwerp voor de volgende reeks. Men rekene hun dus niet een zonde toe, die zij niet begaan hebben. Aangekondigd zijn voor de 4e reeks behalve Vrijmetselarij: Occultisme en occulte verschijnselen, Straatgevaren der groote steden, Afscheiding en Doleantie, enz. Gaarne bevelen we Ons Arsenaal opnieuw ten zeerste aan.


K. S.
a. Niet eerder opnieuw gepubliceerd.deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000