Van de Boekentafel

Gereformeerde Kerkbode. Officiëel Orgaan van de Gereformeerde Kerken der Classis Gorinchem

9e jaargang, onder redactie van S.O. Los, M.A. van Pernis en K. Schilder
Gorinchem (Mij. tot Expl. van Antirev. Bladen in de Alblasserwaard, de Vijfheerenlanden en Omgeving) 1921v
13 (geen paginering) (18 maart 1922)

aM.H.A. v.d. Valk, De Profeet der Mormonen Joseph Smith Jr.Kampen J.H. Kok, 1921.


Wanneer men dit werk op zichzelf beschouwt, zonder het naar den maatstaf van anderen te beoordeelen, kan men er veel goeds van zeggen. Met de waarschuwing om het niet naar den maatstaf van anderen te beoordeelen, heb ik allereerst werkjes van andere schrijvers over het Mormonisme, waarmee men dan dit boek zou willen vergelijken, op het oog; ik geloof, dat een boek als dit op zichzelf mag en moet worden bezien. Eveneens is het voor de beoordeeling van het boek schadelijk, als men den maatstaf aanlegt, dien de schrijver zelf aangeeft; want met een zekere beminnelijke blijmoedigheid constateert hij van dit boek enkele deugden, die het toch op den keper beschouwd niet heeft of niet alleen heeft. De wetenschappelijkheid van sommige beweringen (b.v. over het karakter van den profeet) is nog niet bewezen en enkele „ontdekkingen” zijn niet nieuw. Ook is het werk wat onrustig en overladen, iets, dat bij wetenschappelijk bedoelden opzet schaden moet. Maar: neemt men het boek gelijk het daar is, dan moet ieder toestemmen dat het bewijs levert van de waarheid, dat men op niemand en niets de straf voor wat al te groote opsomming van eigen deugden mag zoeken in totale ontkenning van deugden. Dit werk heeft zeer veel goeds. En er zit groote en breede studie achter; de leugenachtigheid van den profeet der Mormonen wordt er duidelijk in aangetoond en wie verder over het onderwerp studeeren wil, wordt door een zeer breede opgave van litteratuur vooruit geholpen. Rustig redeneert de schrijver allerminst: zijn stijl is soms slordig; zijn taalkundige uitweidingen uitteraard niet anders dan beweringen, die de schrijver evengoed als de lezer op gezag moet aannemen. En toch heeft dit werk zooveel goeds, en geeft het een feitenmateriaal zóó omvangrijk, dat we ieder, die verstand heeft van voorzichtig lezen, den raad geven, ermee kennis te maken. Hij zal er veel uit kunnen leeren en tegen de Mormomen meer dan voldoende gewapend zijn.

De illustraties zijn goed. De uitgave eveneens.


K. S.
a. Niet eerder opnieuw gepubliceerd.deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000