Van de Boekentafel

Gereformeerde Kerkbode. Officiëel Orgaan van de Gereformeerde Kerken der Classis Gorinchem

8e jaargang, onder redactie van S.O. Los, M.A. van Pernis en K. Schilder
Gorinchem (Mij. tot Expl. van Antirev. Bladen in de Alblasserwaard, de Vijfheerenlanden en Omgeving) 1920v
9 (geen paginering) (22 januari 1921)

aLust en IJver. Toespraak b.d. opening der lessen a.d. Vrije Universiteit te A’dam op Woensdag 22 Sept. 1920 door Dr. W. Geesink. — Kampen, J.H. Kok, 1920, f 0.80.


Wat Prof. Geesink schrijft, kan natuurlijk niet iedereen genieten. Lust en ijver zijn op zichzelf nog niet genoeg, noch voor het genot van lichamelijke, noch voor de verorbering van geestelijke spijze. Maag en spijs moeten op elkaar aangelegd zijn. — Toch zal ook menige, niet filosofisch geschoolde, lezer dit woord van Prof. G. kunnen genieten met behulp van wat lust en ijver. De opwekking van den een is de opwaking van den ander en als ze eenmaal actief zijn, dan houdt de hoogleeraar ze ook wel aan den gang. En zoo komt het, dat ik het waag, van dit academisch woord melding te maken niet zonder hartelijke opwekking tot lezen zelfs in een gereformeerde Kerkbode, verachtelijker dan dewelke voor 99% der academie-bewoners er geen bladen schijnen te bestaan. Want menig vergeten burger (kerklid, zegt Prof. G.) weet meer van de academie dan deze van hem.


K. S.
a. Niet eerder opnieuw gepubliceerd.deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000