Van de Boekentafel

Gereformeerde Kerkbode. Officiëel Orgaan van de Gereformeerde Kerken der Classis Gorinchem

8e jaargang, onder redactie van S.O. Los, M.A. van Pernis en K. Schilder
Gorinchem (Mij. tot Expl. van Antirev. Bladen in de Alblasserwaard, de Vijfheerenlanden en Omgeving) 1920v
5 (geen paginering) (27 november 1920)

aHerdenkingsgeschrift: Dr. A. Kuyper in Jezus ontslapen. Uitgeversmaatschappij E.J. Bosch J.Bzn., Baarn.


Onder bovengenoemden titel verscheen het aangekondigde herdenkingsgeschrift van Dr. Kuypers sterven en begrafenis. Beschreven worden de laatste verjaring, de laatste levensdagen en voorts alles wat van het sterven van Dr. Kuyper publiek kon gemaakt worden, alsook een zeer breed verslag der begrafenis met een herdruk van de daarbij gehouden redevoeringen.

Wij gelooven wel, dat dit boekje lezers zal vinden. Het is niet duur, 90 cent en is goed bewerkt. Jammer alleen, dat de uitgever de foto’s niet op kunstdrukpapier heeft gegeven.

Er zijn veel, zeer veel antirevolutionaire en kooplustige menschen.

Toch zijn ook nu de foto’s goed (6 van Dr. Kuyper zelf, 7 van de begrafenis). Zeer hartelijk aanbevolen. In den boekhandel verkrijgbaar.


K. S.
a. Niet eerder opnieuw gepubliceerd.deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000