Bij Dichters en Schriftgeleerden

U.M. Holland, Amsterdam, 1927

Titel

De Dichter en de Schriftgeleerde

Religieuse of aesthetische ontroering

De paradox in de religie

De boeddhistische Christus

Mefisto of Satan

„Wij wilden Jezus wel zien”

Onze Psalmberijming

Apokriefe kerstgedachten

Anthropomorphe prediking

Over Franciscusvereering


Terug naar overzicht boeken en brochures