Heidelbergsche Catechismus

Eerste deel
(Zondag 1-3)
Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1939

Zondag 1

§ 1. Christelijke troost

§ 2. Confrontatie met de drie „hoofdsommen”

§ 3. De proef op de som

§ 4. Het pad der christelijke autarkie


Zondag 2

§ 5. Het groote geschenk der wet

§ 6. De eer van ’t wetboek niet voor ’t „boek der conscientie”

§ 7. De eer van ’t Wetboek voor geen enkel ander „boek”

§ 8. Het ontdekkend onderricht van ’t boek der wet.

§ 9. Het „practisch syllogisme” der conscientie


Zondag 3

§ 10. Geen theodicee

§ 11. Geloofsvooroordeel tegen manicheïsme, gnosticisme, „theologie des kruises”

§ 12. „Goed en naar Zijn evenbeeld”: Ursinus

§ 13. „Goed en naar Zijn evenbeeld”: de voornaamste belijdenisschriften

§ 14. „Goed en naar Zijn evenbeeld”: enkele nieuwere opinies

§ 15. „Goed en naar Zijn evenbeeld”: de Schrift

§ 16. „Goed en naar Zijn evenbeeld”

§ 17. „In engeren en in ruimeren zin”?

§ 18. „Gerechtigheid en heiligheid”

§ 19. Apostasie

§ 20. Apostaten

§ 21. Vergiftigd


Terug naar overzicht boeken en brochures