Bovenschriftuur-lijke binding — een nieuw gevaar

Goes (Comité etc.) [1952]

§ 1. Aanleiding en reden

§ 2. Duidelijke leer?

§ 3. „Recht snijden”

§ 4. De stem der Dordtsche vaderen

§ 5. Pas op voor de woordenboeken

§ 6. Slechte „voorwaarde”-theorieën

§ 7. Goede „voorwaarde”-theorie

§ 8. Recapitulatie

§ 9. Nieuw punt

§ 10. „Oorzaak” of „grond”?

§ 11. „Oorzaak”, licht misverstane term

§ 12. „Begin” van het genadewerk in ons

§ 13. Theoremen

§ 14. „Onfeilbaar gelden”

§ 15. Dogmatische uitspraak of aanspraak?

§ 16. „Zijn voor”

§ 17. „Gemeene gratie”?

§ 18. „Heynsianisme”?

§ 19. Een oude uitspraak

§ 20. Gehandhaafde uitspraak

§ 21. Wat „zit” er eigenlijk?

§ 22. „Gelden”?

§ 23. „Genadig aanbod”?

§ 24. Supralapsarisme?

§ 25. „Schijnbaar”?

§ 26. „Gezindheid”

§ 27. Beza over besluit en besluitsexecutie

§ 28. Belofte of pollicitatie: stipulatiekwestie

§ 29. Beza over „gelden”

§ 30. Beza over „genade” en „aanbod”

§ 31. De schets van Beza

§ 32. God, zichzelf aanbiedend

§ 33. Conditie en dreiging

§ 34. Roeping en decreet

§ 35. Saamvatting inzake Beza

§ 36. Toegift inzake Beza

§ 37. Voorrede Statenvertaling

§ 38. Moet een opinie leterlijk in de confessie staan?

§ 39. De betere vraag

§ 40. Een voorbeeld

§ 41. Voorwaarden en „Dordt”

§ 42. Voorwaarden en canones

§ 43. Détails uit de canones

§ 44. Karakter der belofte

§ 45. Beloven is „zeggen”

§ 46. „Zeggen” met gezag

§ 47. „Serieus”

§ 48. Wat voor een eed?

§ 49. Een eed van assertie eener algemeene waarheid?

§ 50. „Over” uitverkorenen of „tot” geroepenen?

§ 51. Qualiteit en adres van den eed: twee kardinale vragen

§ 52. „Willen”

§ 53. „Aan N.N.”

§ 54. „Zijn” of ook „worden”?

§ 55. Conclusie op dit punt

§ 56. Gods waarachtigheid in geding

§ 57. Gevaarlijke syllogisme-kunst

§ 58. Onzekere doop

§ 59. Geen dreiging meer?

§ 60. Op God of op zichzelf „concludeeren”?

§ 61. Jesaja over Gods waarachtigheid

§ 62. Voorloopig slotwoord

§ 63. Correspondentie


Terug naar overzicht boeken en brochures