Een hoornstoot tegen Assen?

(Antwoord op een „conscientiekreet”)
Kampen (J.H. Kok) 1928/9

Titel/Woord vooraf

Een antwoord

Waarom een antwoord?

Anoniem of niet?

Over het schisma

Over de rib van Adam

Prediker 1 : 12 niet „letterlijk”?

Zondvloedverhaal en „Schriftaanranding”?

Over het water van den Nijl

Of de schrijver van Genesis 1 zich vergist heeft? Over den vierden scheppingsdag

Over de scheppingsdagen

Gevaar voor evolutieleer?

Over den uiteengescheurden bijbel . . .

„Waar gaat het eigenlijk om?”

het disputabel stellen van de slang en haar spreken door de kerken zelf

Voorloopig slot

Slot

Naschrift


Terug naar overzicht boeken en brochures