Dr A. Kuyper en het „Neo-Calvinisme” te Apeldoorn veroordeeld?

(de rectorale rede van docent J.J. v.d. Schuit)
Delft (W.D. Meinema) 1925

Titel/Woord vooraf

1. Inleiding

2. De rectorale rede

3. De sprekende indeeling

4. De „breuke”

5. „Neocalvinistisch”?

6. Waar blijft de „richting”?

7. Dr Kuyper onzuiver weergegeven

8. Het „is” of: het „kan”

9. Mogelijkheid nog geen werkelijkheid

10. „Dormante wedergeboorte”

11. De vinding afgewezen

12. De argumenten eveneens afgewezen

13. Dr. Kuyper op een kardinaal punt misverstaan

14. Nadere toelichting

15. Ontoereikend onderzoek

16. Psychologisch of bijbelsch onderzoek?

17. Waar blijft het psychologisch onderzoek?

18. Nagekomen „bewijzen”

19. Het geschil over Paulus

20. Besluit


Terug naar overzicht boeken en brochures