Bibliografie Klaas Schilder

Na Schilders overlijden op 23 maart 1952, is door J. van der Hoeven een uitvoerige ‘Bibliographie Prof. Dr K. Schilder’ samengesteld. In de Almanak van het Corpus Studiosorum in Academia Campensi „Fides Quadrat Intellectum” 1953, beslaat ze de pagina’s 122-167. Nadien is geen poging meer ondernomen deze bibliografie aan te vullen of te corrigeren.

Van der Hoeven heeft nauwkeurig werk gedaan, geholpen door met name prof. C. Veenhof. Voor wat betreft boeken en brochures is de lijst tot op 1953 vrijwel compleet. Wat de andere onderdelen van de bibliografie betreft was dat in het toen gegeven bestek eenvoudig niet mogelijk.

Bijna vijftig jaar na dato is het meer dan tijd eens te proberen tot een meer compleet overzicht te komen. Volledig zal een bibliografie van een man als Schilder wel nooit worden. Hij publiceerde in allerlei kranten en tijdschriften artikelen, ingezondens en recensies; ook de plaatselijke pers meed hij niet.

Mocht u meer of precieser informatie hebben, laat het a.u.b. weten.deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000