Leestafel

De Bazuin. Weekblad ter bevordering van de belangen van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Officieel orgaan van de Theologische School te Kampen

73e jaargang, onder redactie van H. Bouwman, Kampen (J.H. Kok) 1925
nummer 50 (geen paginering) (11 december 1925)

aSchepen zonder Anker. Beelden uit de Stads-evangelisatie, door N. Baas, Straatprediker te Amsterdam. Kampen, J.H. Kok.


De titel is al sprekend bij dit boek. En zoo de titel, zoo de inhoud. De schrijver vertelt prachtig. Zijn taal is kleurig, zijn schetsteekening forsch, de liefde voor zijn typen blinkt door alles heen. Het boek geeft 20 schetsen, die alle hierin overeenkomen, dat ze bepaalde typen uit de evangelisatie doen zien, zooals de evangelist hen vindt. Nergens wordt gepreekt, dat we toch zulke menschen moeten opzoeken, want dat voelt de lezer vanzelf. Zoo heeft het met smaak uitgevoerde werk een dubbele waarde. Allereerst als bundel van schetsen, die op zichzelf reeds zeer verdienstelijk geschreven zijn. En daarna als inleiding tot het evangelisatiewerk, dat meer van nabij moet bekend worden, zal het gaan leven voor de menschen, die hun taak erin moeten leeren zien. Het mooie van wat de heer Baas schrijft is juist, dat hij toont in te dringen tot het leven van zijn menschen; zoo wordt dit boek vanzelf een ongewild pleidooi voor de evangelisatie, gelijk ze in zijn werk en persoon zich doet zien en haar methode kiest. Want de menschen leeren kennen, en de menschen vinden, dat kan alleen wie, zooals de heer Baas, daaraan opzettelijk zich geeft. Wie deze schetsen leest, en dan denkt aan wat wij zooal evangelisatie noemen, en wat toch vaak niets anders is of zijn kan, dan een losweg daarhenen werpen van woorden, gesproken of geschreven door menschen, die zulks in snipper-uren als hun bij-werk beschouwen, die leert zich opwerken tot een andere en betere beschouwing. Het boek van den heer Baas is daarom dubbel welkom.


K. S.
a. Eerder gepubliceerd in De Reformatie 5 (1924v) 47,351 (21 augustus 1925).deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001