Boekaankondiging

De Bazuin. Weekblad ter bevordering van de belangen van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Officieel orgaan van de Theologische School te Kampen

73e jaargang, onder redactie van H. Bouwman, Kampen (J.H. Kok) 1925
nummer 10 (geen paginering) (6 maart 1925)

aJo van Neerden. Sanatoriumleven. Uitgave W. Kirchner, Amsterdam.


Een mooi boekje. Niet te sentimenteel, niet te luchtig, niet te profaan. Het geeft een aardigen kijk in het leven van een sanatorium, waar longlijders verpleegd worden en waar het Evangelie gezien en gezocht wordt als de bron en de kracht der vertroosting, der eeuwige genezing. Het christendom spreekt in dit boekje toe, omdat het er aanspreekt. De theologie is in het sanatorium niet „opgelegd” en wie er mee werken in dit boekje doen het niet als dorren. Dat is in den zachten verteltrant van dit zonder pretentie geschreven geschrift k een bewijs van zijn beminnelijken eenvoud. De dagboek-vorm werd volgehouden en vermoeit niet.


K. S.
a. Niet eerder opnieuw gepubliceerd.deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001