Teksten archief Klaas Schilder

1921

Het Bolsjewisme, lezing 23 maart 1921 te Gorinchem

1923

Catechisatie dictaat, Delft, januari 1923

1927

Contra-memorie van den Raad der Geref. Kerk te Oegstgeest

na 1935

Credo, fragment

na 1936

Concept Over het skandalon

1941

De Kerk, verslag „Catechisatie” Assen, 7 december 1941

1942

De Pluriformiteit van de Kerk, verslag „Catechisatie” Assen, 9 januari 1942

Het Getuigenis van den Heiligen Geest, verslag „Catechisatie” Assen, 23 januari 1942

Christus en de bijbelsche geschiedenis, verslag „Catechisatie” Assen, 6 februari 1942

De Theologie van Karl Barth, verslag „Catechisatie” Assen, 20 februari 1942

Zelfonderzoek, verslag „Catechisatie” Assen, 6 maart 1942

De Mystiek, verslag „Catechisatie” Assen, 27 maart 1942


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001