Klaas Dijk aan dr K. Schilder 16 maart 1936

Archief Prof. Dr. K. Schilder, doos Correspondentie C-F.
Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen

aVertrouwelijk

’s-Gravenhage, 16 Maart ’36.
Thomsonlaan 6


Amice,


Tot nu toe hoorde ik officieel uit Kampen niets, en ik ben dus in stille afwachting. Maar toch heb ik behoefte om iets te zeggen. Nu de zaken in het College van Hoogleeraren zoo staan vrees ik weer de vervelende geschiedenis van 1933. Toen was het College eenstemmig over jou[!] benoeming, maar waren er voor de andere vacature wel vier candidaten; het Curatorium nam alleen mij, maar het College kon zich daarbij alleen neerleggen. Ik heb deze zaak in die dagen eerlijk met Hoekstra bepraat, en deze bekende oprecht, dat hij den H. wenschte; Gr. vond mij te oud, en ik zou hem een genoegen doen, wanneer ik mij terugtrok. Dit heb ik gedaan, en dit in Middelburg volgehouden. — Zal deze ellende zich weer herhalen? Waarlijk, ik ben met m’n tegenwoordig werk in alles tevreden; het is voor mij geen levensdeceptie, wanneer ik dominÚ blijf en geen prof. wordt[!], maar ik zou het ditmaal willen doen terwille van onze kerken en onze studs. En dan zˇˇ, dat ik ambtel. vakken kreeg met Symboliek of Chr. Religie of Ethiek — geen Philosophie, dat moet bij jou blijven. — Echter bedank ik voor de eer, indien er om mij gevochten moete worden. Dan ga ik direct op Kraan over. Ik houd me daarom liefst buiten den strijd, maar ik kan als praeses moeilijk wegblijven. Wat is ’t een moeite in de wereld. Maar laat ik je nog eens persoonlijk schrijven hoe dankbaar ik ben, dat God je in Kampen gesteld heeft. En er is veel breeder kring onder de V.U.-lui, die zich om je schaart, dan je zelf weet. ’k Ben druk bezig m’n artikelen over de tucht en de N.S.B. klaar te maken; je krijgt ze [??]. Op den Schoolraad moet ik oreeren over: Wat verstaan wij onder een School met den Bijbel (tegen Ds J.C. v. Dijk e.a.). Weet je nog noodzakelijke aanwijzingen? God sterke je.


Hart.gr.

t.t.


[Dijk]
a.deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000