Wie was Herman Bavinck?

Herman Bavinck werd 13 december 1854 geboren te Hoogeveen, in het gezin van de Christelijke Gereformeerde predikant Jan Bavinck (1826-1909).

Van 1870 tot 1873 volgde hij de lessen aan het Stedelijk Gymnasium te Zwolle, en liet zich vervolgens inschrijven aan de Theologische School te Kampen. Uiteindelijk ging hij in 1874 in Leiden theologie en semitische talen studeren, en promoveerde daar op 10 juni 1880 tot doctor in de godgeleerdheid. Van 1881 tot 1883 was hij Christelijk Gereformeerd predikant te Franeker.

De Christelijk Gereformeerde synode van Zwolle 1882 benoemde hem tot docent aan de Theologische School te Kampen voor de dogmatologische vakken. 2 juli 1891 huwde hij Johanna Adriana Schippers (1868-1942).

Bavinck had al snel een invloedrijke positie binnen de Christelijke Gereformeerde kerken, die hij onder meer gebruikte ten bate van de eenwording met de Nederduits Gereformeerde kerken, die zich onder leiding van o.a. Abraham Kuyper uit de Nederlands Hervormde kerk hadden losgemaakt. Binnen de verenigde Gereformeerde Kerken in Nederland heeft hij steeds een pacificerende rol proberen te spelen.

Toen in 1902 de spanning rond de eenheid van opleiding een nieuw hoogtepunt bereikt had, ging Bavinck (met zijn collega Petrus Biesterveld en een groot aantal studenten) over naar de Vrije Universiteit. In zijn Amsterdamse jaren groeide Bavinck uit tot een figuur van maatschappelijke betekenis, die zich actief inzette in de politiek en voor het christelijk onderwijs. In 1911 kwam hij voor de Antirevolutionaire Partij in de Eerste Kamer. Eerder al (1906) was hij benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.

Hij overleed op 29 juli 1921 te Amsterdam.


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000