Bibliografie Herman Bavinck

Bij het opstellen van de hier volgende bibliografie is gebruik gemaakt van het werk van R.H. Bremmer en J. Veenhof. Vgl. R.H. Bremmer, Herman Bavinck als dogmaticus, Kampen (J.H. Kok) 1961 (diss. V.U.), 425-446.

Mocht u meer of precieser informatie hebben, laat het a.u.b. weten.


W. van der Schee
Keizer Ottolaan 34
3632 BW Loenen aan de Vecht


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000