Anthonie Gerrit Honig (1864-1940)Boeken en brochures

 • 1892
  • Alexander Comrie, Utrecht (Honig) 1892 (Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
 • 1903
  • Godgeleerdheid en Wijsbegeerte. Rede gehouden bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleeraar aan de Theologische School te Kampen, op Woensdag 8 April 1903, Kampen (J.H. Bos) 1903
 • 1906
  • Creatianisme of Traducianisme (Generatiamisme)? Rede bij de overdracht van het Rectoraat aan de Theologische School te Kampen op 6 December 1906, Kampen (J.H. Bos) 1906
 • 1909
  • Is de Bijbel op bovennatuurlijke wijze ge´nspireerd?, Baarn (Hollandia Drukkerij) 1909 („Levensvragen” Serie IV No. 1)
 • 1910
  • De persoon van den Middelaar in de nieuwere Duitsche Dogmatiek. Rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Theologische School te Kampen, op 6 December 1910, Kampen (J.H. Kok) 1910
 • 1911
  • Bijbel-kritiek, Baarn (Hollandia Drukkerij) 1911 (Pro en contra betreffende vraagstukken van algemeen belang, Serie VII, no. 3)
 • 1912
  • De Liefelijke noodiging der Wijsheid. Leerrede naar Spreuken 8 : 32-36, Kampen (J.H. Kok) 1912
 • 1913
  • De Religie (Het Proces en de Oorsprong der Religie), Baarn (Hollandia Drukkerij) 1913 (Levensvragen. Een brochurenreeks voor allen die in den geestesstrijd onzer dagen belang stellen. Serie VII, no. 2)
  • De Religie (Het Wezen der Religie. Haar Centraal Karakter. De Religie als Sociaal Verschijnsel. De waarde der Religie), Baarn (Hollandia Drukkerij) 1913 (Levensvragen. Een brochurenreeks voor allen die in den geestesstrijd onzer dagen belang stellen. Serie VII, no. 3)
 • 1914
  • 'Ethisch' of Gereformeerd? Eene studie, Utrecht (Ruys) 1914

Artikelen c.a.

 • ‘Nicolaas Schotsman’, Handboekje ten dienste der Gereformeerde Kerken in Nederland voor het jaar 1894, Middelburg (K. le Cointre) 1893, 269-280
 • ‘Prof. Dr. A. Kuyper’, Almanak van het Studentencorps „Fides Quaerit Intellectum” voor het jaar 1921, Kampen (Ph. Zalsman) 1920, 109-114


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2004