Herman Huber Kuyper (1864-1945)

Essays

‘Luther’, in: Herman Bavinck e.a., De Kerkhervorming. Gedenkschrift bij het Vierde Eeuwfeest, Geref. Tractaatgenootschap „Filippus” [Middelburg (F.P. d’Huy)] 1917, 35-64

‘De beteekenis der Reformatie inzonderheid voor de Kerk’, in: Herman Bavinck en —, Ter herdenking der Hervorming, 1517-1917. Twee redevoeringen, uitgesproken in de openbare zitting van den senaat der Vrije Universiteit op 31 October 1917, Kampen (J.H. Kok) 1917, 39-56

De Heraut voor de Gereformeerde Kerken in Nederland

‘[Oorlog en verootmoediging]’, De Heraut Nr. 1912 (13 september 1914)

‘Prof. Volbeda’, De Heraut Nr. 1912 (13 september 1914)

‘Vragenbus’, De Heraut Nr. 2470 (24 mei 1925)

‘[Volkenbond en idealisme]’, De Heraut Nr. 2489 (4 oktober 1925)

‘Dr. A. Kuyper en het Paradijsverhaal’, De Heraut Nr. 2489 (4 oktober 1925)

‘Ongewenschte inmenging’, De Heraut Nr. 2489 (4 oktober 1925)

‘[Paul Kruger]’, De Heraut Nr. 2491 (18 oktober 1925)

‘De dies annalis der Vrije Universiteit’, De Heraut Nr. 2491 (18 oktober 1925)

‘De Generale Synode zal uitspraak doen’, De Heraut Nr. 2491 (18 oktober 1925)

‘[De samenroeping der Synode]’, De Heraut Nr. 2493 (1 november 1925)

‘Het advies der hoogleeraren’, De Heraut Nr. 2493 (1 november 1925)

‘[De samenroeping der Synode]’, De Heraut Nr. 2494 (8 november 1925)

‘Dringende nood’, De Heraut Nr. 2494 (8 november 1925)

‘Adressen aan de Synode’, De Heraut Nr. 2494 (8 november 1925)

‘Vragenbus’, De Heraut Nr. 2494 (8 november 1925)

‘[Donkere dagen]’, De Heraut Nr. 2498 (6 december 1925)

‘Kerkelijke zonderlingheden’, De Heraut Nr. 2498 (6 december 1925)

‘Het Paradijsverhaal’, De Heraut Nr. 2498 (6 december 1925)

‘[De Synode van Assen]’, De Heraut Nr. 2499 (13 december 1925)

‘Dr A. Kuyper over de slang in het Paradijs’ I-III, De Heraut Nr. 2499, 2500, 2501 (13-27 december 1925)

‘De rechtspositie onzer predikanten’ I-II, De Heraut Nr. 2499, 2500 (13-20 december 1925)

‘[De inauguratie van Prof. Dr L. Bouman]’, De Heraut Nr. 2500 (20 december 1925)

‘[Kerstfeest en Nieuwjaar]’, De Heraut Nr. 2501 (27 december 1925)

‘Artikel 30 onzer Kerkenorde’, De Heraut Nr. 2501 (27 december 1925)

‘Leugenberichten’, De Heraut Nr. 2501 (27 december 1925)

‘[Bij het nieuwe jaar]’, De Heraut Nr. 2502 (3 januari 1926)

‘De vrije toestemming’, De Heraut Nr. 2502 (3 januari 1926)

‘[Over de Deputaten van Advies]’, De Heraut Nr. 2525 (13 juni 1926)

‘Herstel der eenheid’, De Heraut Nr. 2525 (13 juni 1926)

‘Het Scheppingsverhaal’, De Heraut Nr. 2525 (13 juni 1926)

‘Congres voor Calvinistische Theologie te Genève’, De Heraut Nr. 3028 (2 februari 1936)

‘[Calvinistenbond, Calvinistencongres en Calvijn-herdenking]’, De Heraut Nr. 3044 (24 mei 1936)

‘Open antwoord aan Professor Dr K. Schilder’, De Heraut Nr. 3048, 3049, 3050 (21 juni — 5 juli 1936)deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001