Handelingen van het Congres voor Gereformeerde Evangelisatie

op Dinsdag 8 en Woensdag 9 April 1913 gehouden te Amsterdam
Amsterdam (W. Kirchner) [1913]

Titel

- Den lezer heil!

- Uitnoodiging aan de Kerkeraden der Gereformeerde Kerken in Nederland

- Corporaties, door wier samenwerking het Congres tot stand kwam

- Regelings-Comité, door deze corporaties gekozen

- Plaatselijk Comité

Programma
Begroetings-samenkomst
Eerste Algemeene Vergadering

- Openingstoespraak

- Referaat van Prof. Dr. H. Bavinck

- DebatDerde Algemeene Vergadering

- Bijbelbespreking van Ds. W.H. Gispen

- Referaat van Prof. Dr. H. Bouwman

- Debat

- Behandeling van de door de sectiën voorgestelde conclusies


Openbare samenkomst

- Toespraak van Ds. J. Douma

- Toespraak van Ds. K. Fernhout

- Toespraak van Prof. L. Lindeboom


Terug naar overzicht boeken en brochures