Onder veilige hoede

De Theologische School te Kampen gedurende de jaren 1854-1924
Kampen (J.H. Kok) 1924

Titel

I. De opleiding voor 1854

II. De oprichting der Theologische School in 1854

III. De eerste jaren. 1854-1882

IV. Ontwikkeling en bloei. 1882-1893

V. Stormgetij. 1893-1903

VI. De nieuwe tijd. 1903-1924

Bijlage


Terug naar overzicht boeken en brochures