Jan Bavinck (1826-1909)Boeken en brochures

 • 1863
  • Stemmen des heils. Zestal leerredenen, Gorinchem (Van Nas) 1863
 • 1866
  • De vriendschap der geloovigen met God. Leerrede over Jac. 2 : 23b, Amsterdam (Van den Bor) [1866] (Stuiverspreeken tot bevordering van christelijke kennis en christelijk leven door Chr. Afg. Geref. predikanten; 1866, no. 11)
 • 1867
  • Het toebrengen van andere schapen tot de kudde van Jezus. Leerrede over Johannes X : 16, Amsterdam (Van den Bor) [1867] (Stuiverspreeken tot bevordering van christelijke kennis en christelijk leven door Chr. Afg. Geref. predikanten; 1867, no. 4)
 • 1868
  • Klachte van eene geloovige ziel over de verberging van Gods aanschijn. Leerrede over Psalm 88 : 15, Amsterdam ? [?] (Stuiverspreeken tot bevordering van christelijke kennis en christelijk leven door Chr. Afg. Geref. predikanten; ?)
  • Wilt gijlieden ook niet weggaan? Leerrede over Joh. 6 : 66-69, Amsterdam (Kröber, Heijbrock & Hötte) [1868] (Stuiverspreeken tot bevordering van christelijke kennis en christelijk leven door Chr. Afg. Geref. predikanten; 1868, no. 18)
 • 1873
  • „Houd wat gij hebt”. Afscheidswoord aan de Gemeente van Almkerk en Emmikhoven, uitgesproken den 27 Juli 1873, Kampen (G.Ph. Zalsman) 1873
  • De bediening des Evangelies een schat, gelegd in aarden vaten. Intreęrede, uitgesproken te Kampen, den 3 Aug. 1873, Kampen (G.Ph. Zalsman) 1873
 • 1883
  • — en Willem Hendrik Gispen (1833-1909), De Christ. Geref. Kerk en de Theologische School. Twee toespraken, gehouden den 9 Jan. 1883 bij de installatie van de drie leeraren aan de Theol. School, Kampen (G.Ph. Zalsman) 1883
 • 1888
  • De zaligheid alleen in den naam van Jezus. Rede ter herdenking van veertigjarige evangelie bediening,uitgesproken 30 September 1888, Kampen (J.H. Bos) 1888
 • 1898
  • Davids bede in den ouderdom. Eene overdenking bij gelegenheid van zijne vijftigjarige bediening van het Woord Gods, Kampen (Ph. Zalsman) 1898
 • 1900
  • Feeststoffen (voor het Kerstfeest en voor het Oud- en Nieuwjaar), Kampen (Ph. Zalsman) 1900
 • 1901
  • Feeststoffen (voor het Paaschfeest), Kampen (Ph. Zalsman) 1901
 • 1903
  • De algeheele heiliging van de geloovigen, de wensch van de dienaar des Evangelies. Afscheidswoord uitgesproken den 25 Januari 1903, Kampen (J.H. Kok) 1903
  • De Heidelbergsche Catechismus in 60 leerredenen verklaard, deel I, Kampen (J.H. Kok) 1903
 • 1904
  • De Heidelbergsche Catechismus in 60 leerredenen verklaard, deel II, Kampen (J.H. Kok) 1904

Artikelen c.a.deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2004