Revisie der Revisie-legende

Amsterdam (J.H. Kruyt) 1879

„Publyck epistel” aan Dr. J.J. van Toorenenbergen

Twee Annexen:

1º. Examinatie van Dr. Van Toorenenbergens verweermiddelen

2º. Kerkbelijdenis naar het onderscheid van Organisme en Instituut. Een referaat van het jaar 1869

De Revisie der Revisie-legende:

§ 1. De revisie naar irenisch en orthodoxistisch bedoelen

§ 2. Gereformeerd program van revisie

§ 3. Groot interest der revisie-quaestie

§ 4. Revisie een geding in rechten

§ 5. De legende van een revisie „om de drie jaren.”

§ 6. Historie der revisie van 1586-1618

§ 7. Gereformeerd verzet tegen Arminiaansche stoutigheden

§ 8. De revisie der Dordtsche vaderen

§ 9. Wereldconcilie en Synode-nationael

§ 10. Nalezing op de Dordtsche Acten

§ 11. Bedingen van wettige revisie

Bijlagen:

1e Bijlage: Verklaring van de Gereformeerde Commissie van advies aan de Staten

2e Bijlage: Plan om de kerk te Arminianiseeren


Terug naar overzicht boeken en brochures